Jag är sjukpensionär. Kan jag teckna en livförsäkring?

När du ansöker om en livförsäkring får du lämna en hälsodeklaration. Det kan därför vara svårt att teckna en livförsäkring när du redan är sjuk. En del försäkringsbolag kan dessutom kräva att du ska vara fullt arbetsför för att få teckna försäkringen.