Jag är missnöjd med försäkringsbolagets bedömning av mitt ärr. Hur gör jag för att klaga?

I första hand ska du begära omprövning hos försäkringsbolaget; du meddelar bolaget att du är missnöjd med deras bedömning. Om du är missnöjd även efter omprövningen kan du få en kostnadsfri och oberoende ytterligare prövning i Personförsäkringsnämnden