Är jag försäkrad under mina universitets-/högskolestudier?

Studenter vid de svenska statliga universiteten och högskolorna är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen administreras av Kammarkollegiet.