Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Är jag försäkrad under mina universitets-/högskolestudier?

Studenter vid de svenska statliga universiteten och högskolorna är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen administreras av Kammarkollegiet.