Min son lånade ut sin halvförsäkrade mopedbil till en kompis som krockade med den. Finns det någon försäkring som kan ersätta skadan?

Mopedbilsförsäkringen ersätter tyvärr inte vagnskador om den inte är helförsäkrad. Om kompisen orsakat skadan genom vårdslöshet kan ni kräva skadestånd av kompisen. Ansvarsskyddet i hemförsäkringen ersätter skadeståndskrav men brukar tyvärr undanta skador som uppkommit i trafik med motordrivna fordon.