Måste jag försäkra en inte registreringspliktig moped?

Enligt 2 § Trafikskadelagen måste mopeden vara trafikförsäkrad när den används.

Det finns ingen skyldighet att hålla den stöldförsäkrad. Om du vill ha den försäkrad mot till exempel stöld behöver du teckna en halv- eller helförsäkring.