Varning för bedrägeri!

Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från våra olika telefonnummer som slutar på 22 58 00, . Det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Vi ringer aldrig upp så. Läs mer här.

Måste jag försäkra en inte registreringspliktig moped?

Enligt 2 § Trafikskadelagen måste mopeden vara trafikförsäkrad när den används.

Det finns ingen skyldighet att hålla den stöldförsäkrad. Om du vill ha den försäkrad mot till exempel stöld behöver du teckna en halv- eller helförsäkring.