Hur ska jag värdera mina stulna smycken?

De ska värderas till marknadsvärdet. Vad kostar det att köpa motsvarande smycken i Sverige?

Är du missnöjd med försäkringsbolagets värdering kan du begära att en oberoende värderingsman uttalar sig om värdet.

Tänk på att maxbelopp kan finnas för ersättning av smycken.