Varning för bedrägeri!

Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från våra olika telefonnummer som slutar på 22 58 00, . Det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Vi ringer aldrig upp så. Läs mer här.

Försäkringsbolaget säger att jag är underförsäkrad. Vad menar bolaget?

Bolaget menar att du har värderat dina saker för lågt.

Ditt försäkringsbelopp ska motsvara det sammanlagda värdet av alla dina saker i hemmet. Det är viktigt att du löpande kontrollerar att värdet ryms inom försäkringsbeloppet.

Ett exempel:
Du har försäkrat ditt hem till 250 000 kr, men det är värt 500 000 kr. Då är varje föremål endast försäkrat till hälften. Om din TV stjäls får du bara ut hälften av dess värde.