Är det bra att ha en produktförsäkring?

Många gånger har du redan ett skydd i din hemförsäkring, om du har ett allriskskydd. Du kan till och med ha ett särskilt elektronikskydd i din hemförsäkring. Skydden gäller då för alla dina saker medan en produktförsäkring bara gäller för en specifik vara. Produktförsäkringen kan dock ha en lägre självrisk och "generösare" åldersavdrag.