Jag tycker att min djurförsäkring har blivit väldigt dyr och funderar därför på att byta. Finns det några risker med det?

Om ditt djur har en sjukdomshistorik kan det innebära risker med att byta försäkring. Det bolag som du byter till kommer inte att ersätta skador eller sjukdomar som kan härledas bakåt i tiden, alltså när djuret var försäkrat i ett annat bolag. Många gånger kan det nya försäkringsbolaget införa undantag i försäkringen för sådant som djuret drabbats av tidigare.

Vill du byta försäkring är det därför viktigt att du först ansöker om en försäkring hos det nya bolaget och ser vilken typ av försäkring du kan få där innan du säger upp din befintliga.