Försäkringsbolaget har höjt priset på min hundförsäkring med 60% i samband med att försäkringen förnyades. Får de göra så?

Försäkringsavtalen gäller för ett år i taget. Försäkringen förnyas automatiskt om man inte säger upp den. I samband med förnyelsen får försäkringsbolaget ändra både priset och innehållet. Försäkringsbolaget måste informera om de nya villkoren och priset en månad innan de börjar gälla så att du kan välja om du vill vara kvar hos bolaget eller byta. Informerar de inte om ändringarna så gäller det gamla priset även för den nya avtalsperioden.