Kan försäkringsbolaget kräva originalkvitto för att ersätta den stulna navigationsutrustningen?

Nej, men har du ett kvitto underlättar det skaderegleringen och då bör du skicka det till bolaget.

Saknar du kvitto kan du ha rätt till ersättning ändå. Innehavet av navigationsutrustningen kan styrkas t ex genom vittnen.

Det är du som försäkringstagare som ska visa att du har rätt till försäkringsersättning. Om försäkringsbolaget inte tror på dina uppgifter är det en trovärdighetsfråga som ytterst måste avgöras av en domstol.