Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Jag vill att försäkringsbolaget löser in bilen efter en skada, men bolaget vill reparera. Har jag rätt till inlösen (kontantersättning)?

Enligt försäkringsvillkoren är det försäkringsbolaget som avgör ersättningsform.

Om reparationskostnaden understiger bilens marknadsvärde kan du inte kräva inlösen av bilen. Är bilen ny kan du enligt försäkringsvillkoret ha rätt till nyvärdesersättning. Kraven för att få nyvärdesersättning är vanligen att

  • bilen är yngre än ett år
  • den gått högst 2 000 mil
  • beräknad reparationskostnad överstiger 50% av bilens nypris vid skadetillfället
  • du är första ägare till bilen.