Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Vad händer om bilen inte är trafikförsäkrad?

Trafikförsäkringsföreningen har då rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av bilens ägare för den tid då trafikförsäkring saknats.
Enligt 2 § Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad om den inte är avställd.

Trafikförsäkringsavgiften är 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet. Avgiften ligger för närvarande på 160 kr per dag för en personbil, dock minst 200 kr.