Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Vad händer om bilen inte är trafikförsäkrad?

Trafikförsäkringsföreningen har då rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av bilens ägare för den tid då trafikförsäkring saknats.
Enligt 2 § Trafikskadelagen är bilens ägare skyldig att ha bilen trafikförsäkrad om den inte är avställd.

Trafikförsäkringsavgiften är 10 procent högre än den högsta försäkringspremie som tillämpas för en bil här i landet. Avgiften ligger för närvarande på 160 kr per dag för en personbil, dock minst 200 kr.