Min bil stod parkerad och blev påkörd av en annan bil men föraren smet. Kan jag få ersättning för skadan?

Ja. Du ska kontakta ditt försäkringsbolag. Enligt 16 § Trafikskadelagen har du rätt till ersättning för skadan, men självrisken är cirka 2 300 kr. Den måste du alltid betala själv.

Gör en polisanmälan och skicka den till försäkringsbolaget. Lämna även uppgift om eventuella vittnen. Det är du som ska visa att skadan vållats av ett okänt, trafikförsäkringspliktigt fordon.

Om du inte lyckas visa detta kan skadan ersättas ur eventuell vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti med avdrag för den självrisk som gäller för vagnskade-försäkringen eller garantin.