Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Min bil stod parkerad och blev påkörd av en annan bil men föraren smet. Kan jag få ersättning för skadan?

Ja. Du ska kontakta ditt försäkringsbolag. Enligt 16 § Trafikskadelagen har du rätt till ersättning för skadan, men självrisken är cirka 2 300 kr. Den måste du alltid betala själv.

Gör en polisanmälan och skicka den till försäkringsbolaget. Lämna även uppgift om eventuella vittnen. Det är du som ska visa att skadan vållats av ett okänt, trafikförsäkringspliktigt fordon.

Om du inte lyckas visa detta kan skadan ersättas ur eventuell vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti med avdrag för den självrisk som gäller för vagnskade-försäkringen eller garantin.