Jag har kolliderat med en cyklist som kom ut från sin tomt och cyklade rakt in i sidan på min bil. Cyklisten är ensam vållande till olyckan. Ska han betala alla skador på min bil?

Tidigare fick bilisten bara ersättning för hälften av skadan på bilen trots att cyklisten ensam var vållande till olyckan. Sedan några år har reglerna ändrats. Möjligheten för bilisten att få full ersättning har nu ökat i sådana här situationer.