Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Vad innebär bilens premieklass?

Premieklassen är försäkringsbolagens bedömning av ett fordons risknivå. Grunden för klassningen är en lista som trafikförsäkringsföreningen har utarbetat utifrån statistik för bilmodellens reparationskostnader och säkerhet. Ju högre klassning desto dyrare försäkring. Klassningen är en av många faktorer som påverkar premien. Andra faktorer kan vara ägarens ålder, bostadsort, körsträcka m m. I princip kan försäkringsbolagen själva använda vilka faktorer de vill vid premieberäkning.

Glöm inte heller att det finns skillnader i försäkringens innehåll så priset är bara en faktor som bör påverka dig när du väljer försäkring.