Vad innebär bilens premieklass?

Premieklassen är försäkringsbolagens bedömning av ett fordons risknivå. Grunden för klassningen är en lista som trafikförsäkringsföreningen har utarbetat utifrån statistik för bilmodellens reparationskostnader och säkerhet. Ju högre klassning desto dyrare försäkring. Klassningen är en av många faktorer som påverkar premien. Andra faktorer kan vara ägarens ålder, bostadsort, körsträcka m m. I princip kan försäkringsbolagen själva använda vilka faktorer de vill vid premieberäkning.

Glöm inte heller att det finns skillnader i försäkringens innehåll så priset är bara en faktor som bör påverka dig när du väljer försäkring.