När kan jag byta bilförsäkring?

Det avtal du ingått med försäkringsbolaget är vanligen ettårigt. Du kan därför bara byta försäkringsbolag vid försäkringens årsförfallodag eller när du byter bil. Detta gäller oavsett om du betalar premien månads-, kvartals-, halvårs- eller årsvis.

Några bolag har kortare bindningstider. Information om vilka det är hittar du i vår jämförelse av bilförsäkringar.