Till vilket värde ska jag försäkra båten?

Marknadsvärdet. När du tecknar försäkringen anger du marknadsvärdet på båten och det är den högsta ersättning du kan få. Är du osäker på värdet kan du höra med en båthandlare eller kontrollera vad motsvarande båtar säljs för i annonser.

Det kan vara bra att årligen se över sitt försäkringsbelopp då båtar ofta sjunker i värde på grund av ålder och skick.