Varför är prisskillnaden mellan försäkringsbolagen så stor?

Försäkringsbolagen bestämmer själva vilken premie de anser sig behöva ta för att svara för risken att det händer något med din båt.

Om du tycker att just ditt försäkringsbolag är dyrt så kontrollera vad andra bolag vill ha betalt för att försäkra båten. Men kom ihåg att det inte bara är priset som är viktigt utan också försäkringens omfattning.