Gäller båtens försäkring också för en oregistrerad trailer eller båtvagn om den stjäls?

Hos en del försäkringsbolag ersätts en oregistrerad trailer eller båtvagn vid stöld men hos andra ersätts den inte.