Om min dotter blir svårt sjuk av covid-19, bör jag anmäla det till barnförsäkringen? 

Ja, om din dotter blir svårt sjuk av coronaviruset bör du bör anmäla det till försäkringsbolaget där du har barnförsäkringen. Den innehåller flera olika delar som på olika sätt ger ersättning vid sjukdom eller olycksfall. Det som kanske i första hand blir aktuellt är ersättningen vid sjukhusvistelse. Försäkringsbolagen ersätter det med ett fast belopp varje dag som man är inlagd på sjukhus. Skulle din dotter behöva fortsatt vård hemma efter sjukhusvistelsen så ersätts också det i många fall. Om sjukdomen dessutom skulle leda till att hon får några bestående men så kan även de ersättas.