Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Har idrottsklubben mitt barn försäkrat?

Barn som idrottar har ofta en olycksfallsförsäkring genom sin idrottsklubb. Dessa idrottsförsäkringar brukar gälla under träning och tävling men ofta är försäkringsbeloppet förhållandevis lågt, därför kan det vara bra att ta reda på vilket försäkringsbelopp som gäller.

Barnförsäkringar och även rena olycksfallsförsäkringar kan innehålla ett skydd för idrottsskador. Speciellt riskfyllda sporter är dock ofta undantagna i de försäkringar som gäller endast för olycksfall. Tänk på att anmäla en inträffad skada till alla försäkringar om det finns risk för bestående men.