Jag ska få pengar från ett arv/husförsäljning/annat utomlands men banken vill ha mer information och underlag. Varför vill banken veta varifrån pengarna kommer?

Det beror på lagstiftningen om penningtvätt och terrorismfinansiering. Banken måste kunna göra en riskbedömning av transaktionen innan den genomförs. Enligt regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering så får inte banken genomföra transaktioner om risken för penningtvätt eller terrorismfinansiering är för hög.