Jag har angett fel kontonummer vid en betalning. Måste inte banken kolla att uppgifterna stämmer?

Banken har ingen skyldighet att se till att det kontonummer du uppgett överensstämmer med andra uppgifter om betalningsmottagaren, till exempel ett namn eller en adress, som du kan ha lämnat på betalningsordern.