Kan jag betala skulder till Kronofogdemyndigheten kontant?

Nej. Enligt, Kronofogdemyndighetens egen information följer att du antingen ska  betala via bankgiro och angivet OCR-nummer eller att du kan betala med kort (kortet måste då ha chip och pin-kod)  i Kronofogdemyndighetens receptioner.