Måste inte ett museum ta emot kontant betalning?

Nej. Ett museum kan avtala bort det. De har inte skyldighet att ta emot betalning i kontanter eftersom ett besök inte är att betrakta som ”av offentligrättslig karaktär”.