Måste inte en kommun tillhandahålla möjlighet att betala parkering kontant.

Nej, att hyra en parkering är en frivillig tjänst som bedömts vara av civilrättslig karaktär. Därför kan kommunen fritt avtala om betalningssätt.