Måste de inte ta emot kontanter i vården?

Ja. När du får vård i regionens regi (tidigare kallat landstinget) har du rätt att betala med kontanter. Det är avgjort i en dom från Högsta Förvaltningsrätten. Rättsförhållandet mellan regionen, i egenskap av vårdgivare, och en vårdtagare är av ”offentligrättslig karaktär”. Eftersom det är så måste regionen, ge vårdtagaren möjlighet att betala med kontanter.