Kan jag betala skatter och avgifter till Skatteverket kontant?

Nej. Skatter och avgifter ska betalas in till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar. Det står i 62 kap 2 § i Skatteförfarandelagen.