Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

När bank-id är en förutsättning för att funka i det digitala samhället, borde inte banken vara tvungen att ge mig det då?

Rent tekniskt skulle banken kunna ge dig ett bank-id så länge du är myndig, har ett svenskt personnummer och är kund i en utfärdande bank. Men eftersom tillgången till (och användningsområdet för) bank-id är inte reglerat i lag är inte banken skyldig att erbjuda bank-id och kan neka oavsett skäl.