Kan man se hur mitt bank-id använts, t ex vid obehöriga uttag?

Ja, det kan du till viss del. I appen för bank-id kan du se historik över alla händelser med bank-id som är knutna till ditt personnummer. Det innebär att om det finns fler bank-id skapade med ditt personnummer så finns även händelserna från dem med i listan. Gör så här: Öppna appen för bank-id, välj Inställningar och klicka på ditt namn. Då visas bl.a. alternativet ”Min bank-id-historik”. Klicka på det och logga in. Då visas en lista över de händelser som finns för bank-id med ditt personnummer. Om du klickar på en av händelserna visas viss information om den. Det du ser är bland annat datum och tid, om det är fråga om en identifiering (t.ex. inloggning) eller underskrift (t.ex. godkännande av en transaktion) samt från vilket enhet bank-id använts. Men det står inte exakt vad du skrivit under eller vilka belopp du godkänt.