Kan jag kräva att få använda mobilt bank-id i butiker?

Det är det företag man legitimerar sig mot som bestämmer om de vill acceptera bank-id. Det finns alltså inga lagar som reglerar användningsområdet för bank-id. Om du vill påverka urvalet bör du ta upp frågan med den du vill legitimera dig mot.