Kan banken tvinga mig att köpa en ny mobiltelefon så att bank-id fungerar?

Varken lagstiftarna eller myndigheterna har ställt krav på att bank-id, eller andra e-legitimationer, måste fungera på alla tekniska plattformar eller att utfärdarna inte kan ändra de tekniska kraven. Konsekvensen blir att du därför kan bli tvungen att köpa en ny mobiltelefon om du vill kunna använda mobilt bank-id.