Kan banken kräva att jag måste använda bank-id för att godkänna e-handelsköp med mitt kort?

Enligt reglerna om så kallad stark kundautentisering måste betaltjänstleverantörer (i det här fallet din kortutgivande bank) tillämpa så kallad tvåfaktorsautentisering när du ska betala med kortet på internet. Det är betaltjänstleverantören som bestämmer vilken eller vilka säkerhetslösningar de vill erbjuda sina kunder så att man uppnår stark kundautentisering. Bank-id är en av de befintliga tekniska lösningar som motsvarar det kravet i dag. Det finns inga krav i lagen att betaltjänstleverantörer måste erbjuda vissa specifika metoder eller olika alternativ. Det står dem fritt att utveckla nya metoder att erbjuda sina kunder så länge de uppnår lagens säkerhetskrav.