Jag har gått i personlig konkurs och banken har sagt upp mitt bank-id. Har banken rätt att göra det?

Rätten till bank-id är inte reglerad i lag. Det innebär att tillgängligheten och användandet av bank-id i stället bestäms i avtalet mellan banken och konsumenten. Så om det enligt avtalet är möjligt för banken att säga upp bank-id pga kundens konkurs så strider inte det mot någon lag.