Jag får inte bank-id trots ett internationellt giltigt men utländskt pass. Får banken göra så?

Rent tekniskt skulle banken kunna ge dig ett bank-id så länge du är myndig, har ett svenskt personnummer och är kund i en utfärdande bank. Men eftersom tillgången till (och användningsområdet för) bank-id är inte reglerat i lag är inte banken skyldig att ge dig bank-id och kan neka oavsett skäl.