Jag får inte bank-id trots ett internationellt giltigt men utländskt pass. Får banken göra så?

Rent tekniskt skulle banken kunna ge dig ett bank-id så länge du är myndig, har ett svenskt personnummer och är kund i en utfärdande bank. Men eftersom det inte är något lagkrav att bankerna ska ge tillgång till bank-id kan de neka dig oavsett skäl.