Var hittar jag reglerna om anhörigbehörighet?

Reglerna finns i 17 kapitlet i föräldrabalken (1949:381).