2024-03-26 Nyhet

Verksamhetsberättelsen 2023 - Nekad att öppna ett betalkonto är en av årets största bankfrågor

Konsumenternas Bank- och finansbyrå lyfter i årets verksamhetsberättelse flera allvarliga konsumentproblem. Att konsumenter inte får öppna ett betalkonto och därmed hamnar utanför de finansiella systemen är ett av dem.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger konsumenter vägledning i bank- och finansfrågor. Under året har byrån kontaktats av över 9 300 personer. Konsumenternas frågor handlar ofta om problem de har på den finansiella marknaden, som att de inte förstått vilka rättigheter eller skyldigheter de har gentemot banker och andra företag.

Under flera år har byrån fått samtal från konsumenter som inte får tillgång till grundläggande betaltjänster. Att nekas ett betalkonto, eller att få det uppsagt, medför stora problem - inte bara med att sköta sina bankaffärer.

- Det blir mer än bara en praktisk svårighet för den uppsagda konsumenten – det är ett hinder mot ekonomisk säkerhet, säger Patrick Rydén, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Ökningen av bedrägerier och obehöriga transaktioner är en annan mycket vanlig fråga i byråns vägledning och är ett av de problem och utmaningar som byrån återkopplar till myndigheter och finansbranschen genom möten.

Läs mer i 2023 års verksamhetsberättelse från Konsumenternas Bank- och finansbyrå.