2024-04-05 Blogg

Bättre att spara själv än att köpa en självriskförsäkring för din bil

Försäkringar ska du köpa för att skydda det som blir för dyrt att ersätta själv. Du bör försöka bedöma vilket behov du har och om det lönar sig att betala för en försäkring eller om det är bättre att spara själv till vissa oförutsedda händelser. 

Ta hjälp att avgöra om en försäkring är nödvändig eller inte genom våra räkneexempel och exempel på normal skadestatistik. 

Exempel

  1. Du äger en villa som är värd 5 000 000 kr. Du betalar en villaförsäkringspremie på 10 000 kr per år och efter fem år brinner villan ner. Då har du efter 5 år betalat 50 000 kr i premie men får ett nytt hus återuppbyggt för 5 000 000 kr. 
  2. Du äger en bil som du köpte ny för 400 000 kr och som kostar 10 000 kr per år att försäkra. Efter fem år blir den totalskadad i en krock. Då har du efter 5 år betalat 50 000 kr i premie och får ersättning med 200 000 kr, som bedöms vara värdet på din 5 år gamla bil.  
  3. Du köper en självriskförsäkring för din bil, som du äger eller privatleasar, för 69 kr per månad, dvs 828 kr per år. Den kan maximalt ge ersättning med 10 000 kr per år om du drabbas av en skada på bilen och ska betala självrisk. Efter fem år råkar du ut för en sådan skada, till exempel den med bilen ovan, och du råkar ha en hög vagnsskadesjälvrisk på 10 000 kr. Efter 5 år har du betalat 4 140 kr i premier och får ersättning med 10 000 kr.

De två första exemplen visar på nödvändigheten av att ha de försäkringarna. Det sista visar att den försäkringen både är onödig och dyr.

Men exempel nummer 3 är väl ändå inte så tokigt, tänker du, du fick ju ändå 10 000 kr för 4 140 kr? Jo det är det. Och här kommer risken att drabbas av en skada in som bedömningsgrund.

Hur stor är risken att drabbas av en skada?

Enligt branschorganisationen Svensk Försäkrings statistik drabbas en person i genomsnitt av en skada i någon av sina sakförsäkringar en gång var tionde år. Visst kan somliga personer drabbas fler gånger än så under en tioårsperiod men det är inte många. Andra drabbas aldrig. 

Därför motsvarar risken för en skada efter 5 år – som i exemplen – inte riktigt statistiken, utan är i verkligheten lägre. I exemplet med självrisken med bilförsäkringen är den också väldigt hög, vanligen ligger den på mellan 2 000 kr – 6 000 kr.

Förutom vad statistiken säger går de flesta ännu mer ”back” på den här sortens försäkring. Varför då?

I vanliga sakförsäkringar är det normalt att 10 – 20 procent av din premie går till försäkringsbolagets administration, löner, lokaler med mera och att resterande 80 – 90 procent går till skadeersättningar. 

Förmedlingsföretag måste redovisa provision

Försäkringar som inte säljs direkt av försäkringsbolag utan av så kallade förmedlare, som Självriskförsäkringen, måste i sina villkor skriva hur stor del av premien som går till provision (vinst) för distribution och administration och hur mycket som går till ersättningar från försäkringsbolaget som man samarbetar med. Och här brukar förhållandena vara de omvända. Det som går till provision kan vara så mycket som 80 – 90 procent, och till ersättningar går då bara 10 – 20 procent!   

Du har visserligen en kostnad i de första två exemplen också men om en skada händer är det väldigt viktigt att du är försäkrad. 

Självriskförsäkringen för din vanliga bilförsäkring i Sverige måste du däremot aldrig ha. Det blir mycket billigare att du i stället har en buffert till dina självrisker. En buffert som du dessutom kanske aldrig behöver använda. 

En helt annan sak när du hyr bil 

Detta inlägg handlar om självriskförsäkringar för din vanliga bilförsäkring. Inte det som du kan lägga till när du hyr bil, i Sverige eller utomlands. Där är det ofta är mycket höga självrisker. När du hyr bil en kortare tid är självriskreduceringar ofta både bra och nödvändiga att köpa. 

 

image46its.pngHej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Peter Stark, och är jurist och i vanliga fall boendeexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi hanterar dock alla privata försäkringsfrågor och jag gör här ett gästinlägg om en speciell typ av försäkring.