2024-05-30 Nyhet

Konsumentbyråerna på Konsumentdagarna: Bättre samverkan för ett starkare konsumentskydd

Konsumentdagarna 2024 fokuseras på hur kommunala konsumentvägledare, konsumentbyråer och aktörer inom civilsamhället kan samverka i viktiga konsumentfrågor. Konsumenternas Försäkringsbyrå lyfter problem med beställarrollen och reklamationer av hantverkstjänster medan Konsumenternas Bank- och finansbyrå varnar för det finansiella utanförskap de sett utvecklas i flera år.

Konsumentdagarna anordnas varje år av Konsumentvägledarnas förening. Syftet är att samla Konsument-Sverige för att diskutera hur man tillsammans kan stärka konsumenternas roll på både lokal och nationell nivå. Temat för året är: Bättre samverkan för ett starkare konsumentskydd.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har i år en egen programpunkt: Försäkringsärenden - När det blir fel i tjänsten. Peter Stark och Håkan Carlsson beskriver de problem som kan uppstå när man själv måste axla beställarrollen efter olika typer av skador på sin bostad.

Håkan & Peter.jpg- Syftet med att en konsument har beställarrollen är i grunden gott; man ska kunna rikta eventuella reklamationer mot hantverksföretaget i egenskap av privatperson och enligt konsumenttjänstlagen, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå och till vänster i bild. Vi ser dock att detta tilltänkta skydd i många fall inte fungerar.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå deltar i en allmän frågestund och passar på att framföra risken för finansiellt utanförskap, vars orsaker de dels lyft i flera års verksamhetsberättelser, dels nyligen skrivit en artikel om.  

Medverkar gör även journalister, civilminister Erik Slottner samt Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell.