2024-02-01 Nyhet

Så gäller försäkringarna vid storm

SMHI varnar för kraftiga stormbyar i norra Sverige. Ovädret riskerar att leda till omfattande skador på byggnader med mera. Om du drabbas av stormskador kan med du ha rätt till ersättning från flera försäkringar.

- Du kan ha rätt till ersättning från flera olika försäkringar, till exempel din villaförsäkring, hemförsäkring och bilförsäkring. Det är viktigt att du anmäler skadan så snart som möjligt till ditt försäkringsbolag, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hus och lösöre

Om ditt hus eller lösöre skadas av stormen kan du få ersättning från din villa- och hemförsäkring. Vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm. Om stormen skadar ditt yttertak, tilltakpannor eller takplåt, ersätts det. Däremot ersätts bara skador på putsen eller skorstensbeklädnaden om ett föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss har träffat huset.

Tomtmark

Både vid stormskador och översvämningsskador ersätts normalt de försäkrade byggnaderna, men inte tomtmarken eller växthus. Träd och buskar, flaggstång eller staket ersätts inte heller.

Om däremot ett träd eller flaggstången på din tomt blåser omkull på huset, ersätts skadorna på bostadshuset. Om du har en tilläggsförsäkring för din villa kan du få ersättning för vissa skador på din tomtmark. Stormskador på ett försäkrat garage brukar ersättas medan omfattningen för en fristående carport varierar mellan försäkringsbolagen.

Strömavbrott

Om det du har i kylen och frysen blir förstört på grund av strömavbrott kan du få ersättning från din hemförsäkring. Men ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du slänger något, annars kan det bli svårt att uppskatta värdet på den förstörda maten.

Bilen

- Har du en vagnskadeförsäkring på din bil och den skadas i stormen kan du få ersättning. Om till exempel ett nedfallet träd eller takpannor från grannfastigheten skadat bilen är det dock svårt att få ersättning för självrisken. Grannen kan bara bli ersättningsskyldig för din självrisk om han eller hon varit vårdslös och det är ju ofta svårt att visa om det blåst storm, säger Anna-Karin Baltzari Danfors.

Självrisk

För stormskador får du normalt betala en självrisk på 1 000- 3 000 kronor. Det varierar mellan olika försäkringsbolag.