2024-02-22 Nyhet

Många missförstånd runt låneskyddsförsäkringar

Förmedlare måste vara tydliga och omsorgsfulla när de säljer försäkringar, så att det inte blir några missförstånd. Men även konsumenten har ett ansvar. Det konstaterar Anna-Karin Baltzari Danfors i ett inslag i TV4 om låneskyddsförsäkringar.

Ekonominyheterna i TV4 uppmärksammar i ett inslag den 21 februari att en person blivit rekommenderad av sin bank att köpa en låneskyddsförsäkring. Hon betalar för försäkringen i 13 år men när hon sedan drabbas av en skada visar det sig att den inte gäller. Försäkringen gäller endast för anställda och inte för egenföretagare, som hon är.

I inslaget konstaterar Anna-Karin Baltzari Danfors att Konsumenternas Försäkringsbyrå blir kontaktade av konsumenter som har betalat för en låneskyddsförsäkring som de sedan inte kan få ersättning från. Låneskyddsförsäkringar har ofta som krav att man har en tillsvidareanställning och är fullt arbetsför när man köper försäkringen. Många konsumenter har inte uppmärksammat detta. Det kan bli en obehaglig överraskning när en skada inträffar.

Anna-Karin Baltzari Danfors framhåller att förmedlare måste blir bättre på att informera om vad som krävs för att försäkringen ska gälla. Men hon påpekar också att kunden måste läsa villkoren noga, både före och efter köpet.  

Se hela inslaget i Ekonominyheterna TV4