2024-02-16 Nyhet

Högsta domstolen har prövat om det är rätt att ta ut förseningsavgifter vid krediter

Högsta domstolen har slagit fast att det inte strider mot inkassokostnadslagen att ta ut förseningsavgifter av konsumenter. Däremot kvarstår frågan om det eventuellt skulle vara oskäligt på grund av att det rubbar balansen mellan avtalsparterna.

- Vi har tidigare skrivit om att Konsumentombudsmannen (KO) på Konsumentverket har stämt Svea Bank för att få prövat i domstol om det är skäligt eller inte att ta ut förseningsavgifter av en konsument, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

KO menar att det är oskäligt med avtalsvillkor i kreditavtal som säger att ett bolag har rätt att ta ut förseningsavgifter dels därför att det skulle strida mot inkassokostnadslagen, dels att det skulle vara ett oskäligt avtalsvillkor eftersom det, ”till nackdel för konsumenten, rubbar balansen mellan parternas skyldigheter enligt avtalet”.

Den frågan prövades inte av Högsta domstolen utan Högsta domstolen återförvisade den frågan till prövning i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Målnumret hos Högsta domstolen (HD) är T 3408-23.