2024-04-15 Blogg

”Force Majeure” ett mindre undantag än man kan tro

Ibland stöter jag på en missuppfattning om att försäkringsbolagen titt som tätt skulle neka folk ersättning med stöd av ”Force Majeure”. Med de franska orden menas ordagrant en större eller högre makt och den engelska motsvarigheten är ”Act of God”.

Att ett försäkringsbolag i Sverige skulle neka en konsument ersättning med stöd av just Force Majeure är väldigt sällsynt. Force Majeure är nämligen inte ett skäl för att neka någon ersättning utan handlar om fördröjningar i skaderegleringen som inte går att undvika. Det handlar alltså inte om vad du drabbats av, utan vad försäkringsbolaget drabbats av.

Force majeure är kopplat till försäkringsbolagets hantering

Historiskt sett kan kanske Force Majeure, i meningen ”Act of God”, syfta på att översvämningar, jordbävningar, orkaner, jättebränder och andra otrevligheter inte ersattes. Men ser villkoren ut så i dag? Nej, sådant ingår i regel i försäkringarna. Exempelvis kan försäkringsbolagen inte neka att betala ersättning för skador på grund av stormar eller skogsbränder med hänvisning till Force Majeure.

I dag är Force Majeure definitionsmässigt i stället något som används när försäkringsbolaget själva har drabbats av något som gör att de inte kan betala ut ersättning. Så här ser ett standardvillkor ut: ”Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om utredning, reparation eller utbetalning fördröjs p.g.a. krig, krigsliknande händelse, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.”

Det är alltså kopplat till försäkringsbolaget, och ännu mer specifikt att något hindrar försäkringsbolaget från att betala ut ersättning. Säg att en hypotetisk superstrejk slår till mot försäkringsbranschen, ja då finns inga skadereglerare på jobbet (förutom eventuella strejkbrytare) vilket gör att det inte går att betala ut någon ersättning. Och den fördröjning eller merkostnad som uppstår tills skadereglerarna är tillbaka är något som försäkringsbolagen friskriver sig från. Det är Force Majeure i sammanhanget och handlar om ett praktiskt hinder i bolagets hantering.

Men vissa andra begränsningar finns, som krig

Även om just Force Majeure numera gäller bolagets hantering så finns det fortfarande vissa skador som alltid undantas från ersättning till konsumenter. De här situationerna undantas alltid i villkoren:

  • Krig och krigsliknande situationer
  • Kärnkraftsolyckor

Är det här en historisk rest av Force Majeure? Nej, knappast, för krig är mer ”Act of man” än ”Act of God” och kärnkraft är en ny företeelse (även om kärnavfallet blir en historisk rest att leva med). För kärnkraft är orsaken att det finns en särskild modell för ansvar, även om det i värsta fall inte är heltäckande.

Summa summarum

Ska man summera så är Force Majeure en mindre vanlig begränsning än man kan tro i ersättningsfrågor. Det handlar främst om att man inte får ersättning för förlust på grund av försenade utbetalningar, t.ex. dröjsmålsränta. Samtidigt finns det några allmänna begränsningar i form av krig och kärnkraftskatastrofer. Skulle det värsta hända – att vi drabbas av en kärnkraftskatastrof – så finns faktiskt ett ansvar enligt lag.

Försäkringar i Sverige har generellt ett omfattande innehåll. I andra nordiska länder är t.ex. reseförsäkring ett tillägg och ingår inte i hemförsäkringen från början, som i Sverige. En möjlig lösning för katastrofer, åtminstone i teorin, vore att i Sverige på samma sätt erbjuda krigstillägg. Men problemet är, förutom att man kanske tror att det ingår från början, att det inte är den mest naturliga frågan för en konsument att ta ställning till när man köper en försäkring. Så ett dyrt och något svårsålt tillägg, troligen.

I dag går det alltså inte att försäkra sig mot krig, vilket vad vi vet är en global standard. Men visst, försäkringarnas syfte är att skydda mot katastrofer i olika former och då är ju varken krig eller krigstillägg något helt otänkbart, tyvärr

 

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.