2023-09-15 Nyhet

Finansinspektionen tar över tillsynen av snabblåneföretagens kreditprövningar

Alla företag som beviljar lån till konsumenter omfattas numera av Finansinspektionens allmänna råd om krediter. Råden förtydligar vad som är god kreditgivningssed och hur företagen bör genomföra kreditprövningar.

Från den 1 september gäller nya allmänna råd från Finansinspektionen om konsumentkrediter. De nya råden innebär att även så kallade  konsumentkreditinstitut omfattas av råden. Tidigare ansvarade Konsumentverket för tillsynen av de företagen men nu ändras alltså detta.

Det finns närmare 70 konsumentkreditinstitut som har tillstånd hos Finansinspektionen. Många av konsumentkreditinstituten erbjuder så kallade snabblån och en del är låneförmedlare.

De allmänna råden innehåller vägledande regler om vad företag bör göra för att leva upp till konsumentkreditlagens krav på god kreditgivningssed och på kreditprövning. Bland annat förtydligas vilka uppgifter som bör ingå i underlaget för kreditprövningen och hur företaget bör hämta in, kontrollera och ta hänsyn till uppgifterna när de bedömer en konsuments betalningsförmåga. Finansinspektionen utvecklar och förklarar samtidigt sin syn på hur företagen bör utforma kreditprövningar i en tillhörande promemoria.

Information och marknadsföring fortfarande under Konsumentverkets tillsyn

Konsumentverket kommer även i fortsättningen ha tillsynen över hur företagen informerar om och marknadsför sina krediter.

Läs mer om förändringen hos Finansinspektionen