2023-10-09 Nyhet

Bedrägerierna är det största konsumentproblemet inom bank – brett fokus på möjliga åtgärder

Bedrägerier och obehöriga transaktioner har i många år varit ett av de vanligaste klagomålen från konsumenter som kontaktar Konsumenternas Bank-och finansbyrå. Mellan 2021 och 2022 mer än fördubblades antalet och i år överstiger de redan det totala antalet för 2022.

- Många av dem som kontaktar oss har förlorat stora summor pengar och blivit nekade ersättning från sin bank på olika grunder, säger Fredrik Nordquist, tillförordnad chef på Konsumenternas Bank-och finansbyrå. Klagomålen ligger på en bekymmersam nivå men det som är positivt är att det nu finns en bred uppslutning av aktörer som ser över möjliga åtgärder.

Banker, regeringen och myndigheter söker lösningar

Själva problembeskrivningen av bankbedrägerierna är alla aktörer överens om, men de har olika förslag till lösningar. 

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade nyligen en rapport där de undersökt vilka omständigheter och situationer som möjliggör brott och vilka åtgärder polisen och andra aktörer genomför för att förebygga bedrägerier. 

Regeringen bjöd i början av september in represen­tanter för bank­sektorn, pensionärs­organisa­tioner och flera myndigheter till ett rundabordssamtal. Ämnet var problemet med bedrägerier mot äldre och syftet var att ge en uppdaterad problembild och diskutera åtgärder. 

Bankerna och Svenska Bankföreningen genomför just nu en gemensam informationskampanj vid namn ”Svårlurad”. Kampanjen syftar till att uppmärksamma bedrägeririsker och sprida kunskap om hur privatpersoner ska agera för att undvika bedragare.

 - Det är positivt att det är stort fokus på problemet. Men många konsumenter som kontaktar oss säger att de har svårt att förstå generella råd om hur de ska undvika bedrägerier. Framför allt att man inte ska logga in eller klicka på länkar på uppmaning av någon annan, säger Mahabad Rahnamafar, jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå

- Konsumenter uppfattar att de ideligen blir uppmanade att logga in i olika appar och webbplatser med mobilt bank-id. De tycker att det är svårt att förstå skillnaden mellan en uppmaning som de ska följa för att få tillgång till en viss tjänst och på bedragares uppmaningar, avslutar Mahabad.