2023-11-06 Nyhet

Ny undersökning av hur nöjda kunderna är med sina försäkringsbolag

Att tydligt informera om försäkringsvillkoren och att erbjuda bra kundsupport är viktigt för att få nöjda kunder. Det visar den senaste undersökningen av kundnöjdhet inom försäkring från Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter varje år kundnöjdheten i försäkringsbranschen och i andra branscher. Rapporten visar att försäkringsbranschen är en av de branscher som får goda resultat i mätningarna. Branschen har enligt SKI klarat av att möta varierande kundkrav i en turbulent tid.

Service och kontaktfrågor är något som blir allt viktigare för kunderna. Försäkringsbolagen kan bli bättre på att tydligt kommunicera försäkringsvillkor, erbjuda bra kundsupport och göra ansökningsprocessen så smidig som möjligt för nya kunder. ”Branschen behöver helt enkelt göra det ännu enklare både att bli kund och att vara kund. Här finns en stor förbättringspotential”, konstaterar SKI.

- Det är glädjande att så många konsumenter uppger att de är nöjda med sitt försäkringsbolag och ofta i samband med en skada. Men precis som SKI konstaterar är det oerhört viktigt att bolagen är tydliga i sin kommunikation med kunder. Det ska också vara enkelt att komma i kontakt med sitt bolag. Vi ser genom våra omfattande kontakter med konsumenter att det finns en del att göra inom dessa områden, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumenternas Försäkringsbyrå gör oberoende jämförelser av olika försäkringar. I flera av våra jämförelser hänvisar vi till SKI:s mätningar av kundnöjdhet. Här hittar du våra jämförelser.

Läs mer om SKI Försäkring