2023-03-23 Nyhet

Ny guide - Pensionstips för alla åldrar

Det är bra att tänka på pensionen - inte bara några månader innan du tänker sluta jobba. Med lite planering har du större möjligheter att få den pension du vill ha. I dag publicerar vi guiden Pensionstips för alla åldrar.

Om du tidigt i ditt arbetsliv skaffar dig kunskap om hur pensionen fungerar, hur du kan påverka den och har koll på din ekonomi i övrigt har du större möjligheter att få en bra och trygg ekonomi som pensionär.

- Det finns alltid något du kan göra för att påverka din pension, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Därför har vi på konsumentbyråerna tagit fram guiden Pensionstips för alla åldrar så att du kan se vad som är mest konkret och bra att göra i din ålder.

Några exempel på vad som är bra att ta reda på är om du har tjänstepension via din arbetsgivare och vilka val du i så fall kan göra för den. Du kan också fundera på vilka kostnader du kommer att ha som pensionär. Om du till exempel har bolån, är det kanske dags att börja amortera mer nu för att ha lägre kostnader framöver? 

- Sparar du själv till pensionstiden är det viktigt att förstå vilka risker som finns i sparandet och vilka avgifter som tas ut, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Läs mer i guiden Pensionstips för alla åldrar

FAKTA
Konsumentbyråernas roll inom pensionsområdet är att ge konsumenter vägledning och hjälp till självhjälp. Vi försöker också bidra till ökad transparens inom branschen genom våra jämförelser av företagens olika villkor och avgifter inom pensionsområdet.