2023-03-21 Blogg

Försäkra bilen rätt - annars gäller inte försäkringen

Bilförsäkringar är i grunden skapade för att en och samma person ska äga bilen, försäkra bilen och vara den huvudsakliga användaren av bilen. I alla fall om man ska undvika problem. I värsta fall kan felaktiga förutsättningar för så kallat ”försäkrat intresse” - den term som försäkringsbolagen använder - göra att försäkringen inte gäller.

Hur är det tänkt?

Så som försäkringarna är konstruerade är det tänkt att en och samma person ska vara

  • Ägare,
    dvs ha det ekonomiska intresset.
  • Försäkringstagare,
    dvs teckna försäkring på bilen.
  • Användare,
    åtminstone huvudsaklig användare.

Om det här är uppfyllt är det rätt ”försäkrat intresse” för bilen, dvs det är den som äger och oftast använder bilen som har intresset av att försäkra bilen.

Oklarheter i ägarfrågan?

Om det finns fel eller oklarheter i ägarfrågan kan försäkringsbolagen neka att betala ut ersättning vid en skada. Läs mer i ett exempel från Allmänna reklamationsnämnden - ARN.

Försäkringsbolaget förutsätter alltså att det är bilägaren som försäkrar bilen och enbart hen som använder den. Så klart kan man låna ut bilen enstaka gånger men lånar man ut den så mycket att det är någon annan som verkar vara huvudsaklig användare blir det problem. Det kan också bli problem om man lånar ut bilen till någon under 24,25 år och inte meddelar bolaget det. Försäkringsbolaget vill veta det, annars kan en skada innebära högre självrisk eller i värsta fall undantag från försäkringsskyddet.

Skriftlig bekräftelse på att försäkringen gäller

Verkligheten kanske inte överensstämmer med det som försäkringsbolagen förutsätter, och det förekommer att försäkringsbolag godkänner andra upplägg i ägar- och användarfrågan. Men då är det ett avtal utöver standardsituationen i försäkringsvillkoren. Ser er användarsituation annorlunda ut är det dels väldigt viktigt att ni beskriver situationen som den är redan när ni tecknar försäkringen, dels begär att få en skriftlig bekräftelse på att försäkringen verkligen gäller i er situation.

Vad gäller inom familjen?

Vem av två vuxna personer i en familj som använder samma bil brukar inte vara något problem i försäkringssammanhang. Man ska inte behöva fundera på om den ena eller andra personen oftast kör till matvaruaffären eller hämtar barnen från ishockeyträningen. Mellan makar och sambor, brukar detta vara en icke-fråga och de har troligen i praktiken också samma ekonomiska intresse i bilen.

Däremot om man har vuxnare barn, som har nått körkortsåldern, så kan situationen bli mer komplicerad och problematisk. Är det i praktiken så att bilen är det vuxna barnets bil, sett till användning, så ska ägandet och försäkringen också stå på det vuxna barnet för att undvika problem.

Premien blir mycket högre när det vuxna barnet (som ju naturligtvis är mycket yngre) försäkrar bilen i stället för föräldern, eftersom lägre ålder statistiskt sett innebär en högre risk. Men det är viktigt att man inte låter försäkringen stå kvar på föräldern av ekonomiska skäl. Anses det stå fel ägare och huvudsaklig användare så kan ni bli utan ersättning vid en skada. Om bilen däremot bara lånas ut i mindre omfattning kan föräldern stå kvar som ägare och även försäkra bilen.

Hur ska man visa vem som använder bilen mest?

När vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå får in ärenden från konsumenter handlar de ofta om att försäkringsbolaget och konsumenten inte är överens om vem som ska anses vara den huvudsakliga användaren. Försäkringsbolaget har kanske nekat ersättning och konsumenten vill visa att det visst är en person som använder bilen mest. Hur gör man då? Ett vanligt sätt är att försöka visa olika ekonomiska transaktioner. Hur ser betalningarna ut för bensin, reparationer, däckbyte, besiktning, parkeringsavgifter och parkeringsplats? Man kan även tänka sig att konsumenten skickar in intyg från personer som på heder och samvete säger vem som är huvudsaklig användare.

Har du frågor?

Kontakta oss via www.konsumenternas.se

Och här kan du jämföra bilförsäkringar och läsa mer om bilförsäkringar.

 

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.