2023-03-22 Nyhet

Beviljas det för många lån på otillräcklig grund?

Finansinspektionen ser ett fortsatt behov av att granska lånemarknaden under året. Det framgår av deras Konsumentskyddsrapport 2023 som släpptes den 21 mars. Konsumenternas Bank- och finansbyrå möter i sin vägledning konsumenter som ifrågasätter om långivaren verkligen gjort en ordentlig kreditprövning – exempelvis när de kunnat ta lån utan att ha fast inkomst.

Det Finansinspektionen (FI) prioriterar högst i sitt konsumentskyddsarbete under 2023 är osund kreditgivning, olämpliga investeringsprodukter och investeringsbedrägerier.

- Det är bra att FI granskar lånemarknaden, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Vi märker av i vår vägledning att till exempel ungdomar och andra personer som inte har så stark ekonomi har beviljats snabblån eller andra konsumtionslån som de har svårt att betala tillbaka.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå tar varje år emot klagomål från konsumenter även inom de övriga områden som FI nu ska prioritera i sin granskning.

- Vi kan konstatera att konsumenter ofta har mycket svårt att avgöra hur investeringsprodukter fungerar och att bedöma risken i dem, säger Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Även investeringsbedrägerier är en stor fråga hos oss.

Ett annat viktigt område som FI kommer att granska är ”Bristande tillgång till betalkonton.” Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå har några av de vanligaste klagomålen i många år varit att konsumenter antingen inte får öppna konto eller får sitt konto uppsagt. Problemen ökar år från år. FI lyfter också fram ”Finansiellt utanförskap” som en risk för konsumenter. Byrån har belyst båda dessa problem i sina verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelse för Konsumenternas Bank- och finansbyrå 2021

FI:s konsumentskyddsrapport 2023.